Om Garden
drabantgarden
drabantgarden
drabantgarden
drabantgarden

Om Drabantgarden

 

Kong Frederik II af Danmark oprettede til sin egen beskyttelse i år 1571 en garde, der fik navnet Drabantgarden, den skulle være kongens vagt i krig og fred.

 

Den bestod af 50 mand og 1 fører - alle officerer fra hæren. Disse havde flere privillegier, bl.a. havde de intet forbrudt, hvis de i ærlig kamp, efter forlig havde været forsøgt, slog en mand ihjel.

drabantgarden

I 1666 indlemmedes Drabantgarden i hæren og i 1685 udvidedes den til 6 kompagnier. Størstedelen af garden faldt i slaget ved byen Gadebusch i Tyskland, dengang det hed Svensk Pommern, og det var i et slag med den svenske Kong Karl XII´s tropper, mod hvem den danske Kong Frederik IV førte krig.

 

Kong Christian VI benyttede Drabantgarden som slotsvagt, men derudover havde garden også vagttjeneste ved højesteret, og det var den vindende part i sagerne, der skulle betale garden for den vagt.

 

Drabanternes våben var fra starten Hellebard, med spyd, økse og hage kaldet partisan. I 1703 ændredes gardens bevæbning til flintegeværer.

 

Gardens musikinstrumenter bestod af pauker og signaltrommer, og deres opgave var at ledsage kongen på hans rejser, deltage i hoffester med underholdning for kongen og hans gæster, hvor de også spillede andre instrumenter.

 

I spidsen for Kong Christian IV´s kroningsoptog gik Drabantgarden med fanfarehorn, pauker, trommer og fløjter. I august 1763 opløstes Drabantgarden og medlemmerne forsatte som officerer i andre hærenheder, men helt op til 1848 blev der stadig brugt drabantvagter ved særlige højtidlige lejligheder i kongehuset.