Vælg dit sprog

1563. Frederik d. 2 opretter Den Kongelige Drabantgarde - Danmarks første uniformerede kongelige livgarde - bestående af 100 ens uniformerede personlige livvagter ansat ved

hoffet, og under direkte kommando af kongen selv. De kongelige drabanter var alle erfarne og dygtige soldater med officersrang, og skulle ledsage og beskytte kongen i krig og i fredstid, til vands og til lands.De havde den indre slotsvagt, og fra 1661 tillige vagt i Højesteret. Derudover medvirkede drabanterne i ceremonielle begivenheder som kroninger og begravelser, samt varetog forefaldent arbejde som f.eks. bevogtning af kongelige våben- og pengetransporter og som ridende bud- og brevbringere. Som våben havde de hellebarder, senere partisaner, sværd og fra 1703 musketter.

Drabanternes karakteristiske uniformer med høj sort hat, hvid pibekrave, stribet trøje, stribede posebukser og strikkede strømper i de oldenburgske gule og røde farver, afspejlede datidens højeste tøjmode.

Efter Frederik 2. ́s død i 1588, tjente Den Kongelige Drabantgarde under yderligere seks danske konger, og deltog i periodens mange krige især mod Sverige. Ikke så få drabanter har efterladt deres liv på slagmarkerne. Den Kongelige Drabantgarde nedlægges af Frederik 5. i 1763.

  • Filmen om Drabantgarden